MIA MARIJA PERANIĆ

Taj avion iz Njujorka, krenuo za Trinidad… Ili da možda ipak započnem drugačije: taj trenutak prošlog ljeta, kad su 'Vruće divojke' iz kuća Livić i Čatare jednu običnu večer pred Kaštelom svojom slatkom i veselom izvedbom Mjeseca srebrnog učinile svečanošću par ekselans - ako me pitate - bio je taj trenutak kad sam osjetio da sam zauvijek pustio korijen u Staroj Novalji. Ne znam što bih sada više mogao reći o Miji-Mariji i Ani i Zrinki i Višnji i opet Ani i ne znam…

miamarijaww-99a7f643e4095c89d124cf09bd0039f0.jpg
//