HANAH

U nekoliko dana boravka u Staroj Novalji jedna je talentirana učenica Škole primjenjenih umjetnosti u Zagrebu uspjela Skalama do Sunca pridonijeti vedrine, kreacije i ljubavi za cijelo ljeto, uključujući i indijanski dio. Folder s njenim fotografijama događanja, igre i rada, izložaka u galeriji i onih koji će to tek postati - darovan na korištenje kao radni materijal - pun je i Sunca i zvijezda i Mjeseca. Hvala ti, Hanah. Imamo Švega!
hana-71bbf90d6b727c8ec9013ba5acc4f3e0.jpg
//