NOTES STARE STARE NOVALJE

Fotografija s motivom crkvice Sv. Marije, snimljena s Trinćela g. 1957. ukrašava korice malog notesa za svakodnevnu uporabu, zasad stranica čistih kao i uvala Stare Novalje u to ne toliko davno vrijeme. Naručeni blokić donosi vam poštar na motoriću, pony biciklu ili pješice, a ostalo po dogovoru.
skale-notes-963d138e8d378410715f6f2b3828324a.jpg
//