ŽIVOT NA PLAŽI, katalog HRMT

Hrvatski muzej turizma u Opatiji u proljeće 2014. otvara izložbu kupališne mode na Jadranu od 1880. do 1970. godine. U postav izložbe, kao i u katalog, uklopljena je odlična fotografija snimljena u Staroj Novalji oko 1970. Portretirani mladić na čamcu je Željko Peranić.

kunera-w-e01a980e5ca6cc3f8e310df2e8197522.jpg
//