MAŠKARANI BARJAK

Grijan ljetnim suncem i pogledima, nekoliko je dana na zidu kaštela visio zimski mešćarski barjak. Oblikovan po narudžbi Jurinoj za potrebe karnevalske, dar je radionice Petikat veseloj družbi koja pjevajući skreće s Donjeg puta u sve dvore mešćarske. Dragi likovi - do viđenja u veljači!
barjakkarneval-25cc4dcdf3ef7681298127fe389d39f7.jpg
''